Formularz zgłoszeniowy

Informacje o autorze


KobietaMężczyzna

Informacje o dziele


malarstwografikarzeźbafotografiawideoinne (sprecyzować)
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulamin Konkursu im. I. J. Paderewskiego „W służbie sztuce i ojczyźnie” i akceptuję jego postanowienia.